Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


~olasz~angol~magyar~

 Basta sentire l'odore del carcere,

che conosce l'odore della libertà.

Just feel the smell of the prison,
who knows the smell of freedom.

Csak az érzi meg a börtön szagát, 
ki ismeri a szabadság illatát.

 

 

Anche noi attenzione di un giuramento o fanatica Vow frivola per conquistare una volta per tutte.

Even ourselves beware of a fanatical oath or frivolous Vow to conquer once and for all.

Még önmagunkat is óvakodjunk egy fanatikus esküvel vagy könnyelmű fogadalommal egyszer s mindenkorra leigázni.

 

 

~ Io voglio bruciare di nuovo .. come prima il fuoco : D ♥

~ I want to burn again .. same as before the fire! : D ♥
~Akarom, hogy újból égjen..ugyanaz a tűz mint régen! :D 

 

 

│▌▌▌│▌▌│▌▌▌│▌▌│▌▌▌│▌▌│▌▌▌│▌▌│▌▌▌│▌▌│▌▌▌│▌▌│▌▌▌│ └└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└
La vita è come un pianoforte, i tasti bianchi → momenti felici, momenti tristi in nero .. →
Ma non dimenticare che entrambi stanno giocando con i colori raggiungere la melodia meravigliosa :) ♥

│▌▌▌│▌▌│▌▌▌│▌▌│▌▌▌│▌▌│▌▌▌│▌▌│▌
▌▌│▌▌│▌▌▌│▌▌│▌▌▌│ └└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└
Life is like a piano, the white keys → happy moments, sad times in the black .. →
But do not forget that both are playing with colors reach the wonderful melody :) ♥
│▌▌▌│▌▌│▌▌▌│▌▌│▌▌▌│▌▌│▌▌▌│▌▌│▌
▌▌│▌▌│▌▌▌│▌▌│▌▌▌│ └└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└

Az élet, mint a zongora, a fehér billentyűk → boldog percek, a feketék → szomorú időszakok..
De nem szabad elfelejteni, hogy mindkettő szín együtt játszva éri el a csodálatos dallamot :) ♥

 

 

Senno di poi è facile negare ogni
mezzo di una frase, in cui la paura del pensiero.
Mi muovo, pensando alla questione,
causare i due di noi in grado di gestire senza dire una parola,
perché in un caso parla bene delle apparenze:
che perdono, perdono con facilità,
e non interessato a ciò che la spiegazione.

Hindsight is easy to deny all
half-sentence, in which fear of thought.
I move, thinking of the matter,
cause the two of us can handle it without saying a word,
because in one case speaks well of appearances:
who lose, lose with ease,
and not interested in what the explanation.

Utólag könnyű letagadni minden
félmondatot, amiben félve hittem. 
Tartom a lépést, töprengek a dolgon, 
kettőnk ügyét szótlanul is megoldom, 
mert egy esetben jól beszél a látszat: 
aki veszít, az könnyedén veszítsen, 
s ne érdekelje, mi a magyarázat.

 

 

Forse la luna è più piccolo della Terra, ma è più lontano.

Maybe the moon is smaller than Earth, but further away it is.

Lehet, hogy a Hold kisebb, mint a Föld, de távolabb is van.

 

 

Oggi, è meglio non si vede.
Nel mio sogno, occupato il male.
Will loro bicchieri morso di serpente
in bocca al mattino ancora intossicato
mescolare fino all'ultima goccia
stillicidio tra le mie labbra aprire ...
causato la morte alla vita.
Non chiamarmi oggi, perché io non ci sarò
Il cimitero accanto alla panchina,
dove un bacio innocente è in attesa ...
Oggi ero molto diavolo.
Non mi darebbe al collo.

Today, you better not see you.
In my dream, occupied the evil.
Will their glasses snake bite
mouth in the morning still intoxicated
blend last drop
oozing between my lips open ...
caused death to life.
Do not call me today because I will not be there
The cemetery next to the bench,
where an innocent kiss is waiting ...
Today I was very devil.
I would not would you give to the neck.

Ma jobb, ha nem találkozunk. 
Álmomban megszállt a gonosz. 
Kígyófog harapta poharunk 
száját, reggel még mámoros 
elegye utolsó cseppje 
nyitott ajkaim közt szivárgott... 
halálom keltett életre. 
Ma ne hívj, mert nem leszek ott 
a temető melletti kispadon, 
ahol ártatlan csókod vár... 
ma ördöngös lettem nagyon. 
Nem állnék meg a nyakadnál.~Simon Ilona~

 

 

Il talento vincerà la partita, ma il lavoro di squadra e intelligenza campionati vince.

The talent will win the match, but teamwork and intelligence wins championships.

A tehetség nyeri a meccset, de a csapatmunka és az értelem nyeri a bajnokságot.

 

 

C'è silenzio e tranquillità.
Solo io posso sentire il mio battito del cuore.
Che cosa significa il mio cuore batteria a me?
Solo che ti amo.

There is silence and tranquility.
Only I can hear my heart beating.
What does my heart drumming to me?
Only that I love you.

Csend van, s nyugalom. 
Csak a szívem dobbanását hallom. 
Mit is dobol szívem nékem? 
Csak azt, hogy nagyon szeretlek Téged.:$$♥

 

 

San Valentino
San Valentino, e oggi sono solo
Non piangere perché I LOVE YOU
Chiudo gli occhi e penso a te.
Milioni di candele gyújtanék
a seguire il percorso che si farebbe
milioni di ali d'angelo per volare verso di voi
se potessi.
Lacrime sincere nei miei occhi lo sguardo da cui
tenerezza dolce bacio
bel sorriso, un abbraccio dolce ...
Penso a te quando si tratta di mente.
Mi sdraio in silenzio e attendo con ansia la tua voce
fino a sentire una parola "amore"
ed essere momento di passaggio.
Fiamma d'amore è una sensazione meravigliosa
, superiore alle stelle e sono soddisfatto
Chiunque sopra il cielo è chiaro quello che abbiamo
il sole splende su di noi per sempre.
Anche se è San Valentino
e sono solo adesso.

Valentine's day
Valentine's Day, and today I'm alone
I do not cry because I LOVE YOU
I close my eyes and I think of you.
Millions of candles gyújtanék
to follow the route that you would
millions of angel wings to fly towards you
if I could.
Sincere tears in my eyes gaze from which
Endearment sweet kiss
nice smile, a gentle embrace ...
I think of you when it comes to mind.
I lie in silence and look forward to your voice
up to hear a word "LOVE"
and be passing moment.
Flame of love is a wonderful feeling
superior to the stars and I'm satisfied,
Anyone over the sky be clear what we
the sun shines over us forever.
Even if it is Valentine's Day
and I'm alone now.

Valentin nap
Valentin nap van és ma egyedül vagyok 
nem sírok mert SZERETLEK, 
lehúnyom a szemeim s Rád gondolok. 
Milliónyi gyertyát gyújtanék 
arra az útra ami hozzád vezetne 
milliónyi angyalszárnyon repülnék feléd 
ha lehetne. 
Őszinte tekinteted melytől könny szökik szemembe 
becéző szavaid édes csókod 
gyengéd ölelésed kedves mosolyod... 
ha Rád gondolok ez jut az eszembe. 
Fekszem a csendben és várom a hangodat 
egy szó erejéig hogy halljam "SZERETLEK" 
s legyen múló pillanat. 
Csodálatos érzés szerelmünk lángja 
felülmúlja a csillagokat s ettől boldog vagyok, 
bárki felett borús lehet az ég mi tudjuk 
felettünk a Nap örökké ragyog. 
Még akkor is ha Valentin nap van 
és én ma egyedül vagyok.

 

 

Non ho bisogno di regalo di San Valentino per chi ama lo spettacolo questo tutto l'anno in ogni caso, solo con il fatto che ci è lontano: Sono abbastanza duro pure.

I do not need Valentine's Day gift for anyone who loves the show this year-round anyway, just with the fact that there is away: I'm pretty tough as well.

Nekem nem kell ajándék Valentin-napra: aki szeret, az úgyis egész évben bizonyítja ezt, már csak azzal is, hogy nem áll odébb: elég nehéz eset vagyok ugyanis.

 
 

 


Utolsó képArchívum

Naptár
<< Október >>
<< 2019 >>
Ke Sze Csü Szo Va
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31